* Triệu tập thí sinh dự vòng 1 kỳ thi tuyển công chức đợt 1 năm 2019 của Tổng cục QLTT

Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2019 của Tổng cục QLTT sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2020 tại trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương, số 193 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Xem chi tiết tại đây: https://dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/trieu-tap-thi-sinh-du-vong-1-ky-thi-tuyen-cong-chuc-%C4%91ot-1-nam-2019-cua-tong-cuc-qltt-24507-7.html
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang