09 công đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Tiền Giang được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ Ngành Công Thương tỉnh Tiền Giang (2020-2025)

Ngày 12/7/2020, Công đoàn Ngành Công Thương tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động Ngành Công Thương tỉnh Tiền Giang lần thứ III (2020 – 2025). Tham dự Hội nghị có 09 công đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Tiền Giang được tuyên dương.

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động Ngành Công Thương tỉnh Tiền Giang lần thứ III (2020 – 2025) do Công đoàn Ngành Công Thương tổ chức ngày 12/7/2020, có 09 công đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Tiền Giang vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn Ngành Công Thương tỉnh Tiền Giang.

Đây là những cán bộ công đoàn, công chức tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2015-2020.

Công đoàn viên phát biểu tham luận

Các công đoàn viên được tuyên dương tại Hội nghị

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang