Cấp phát gần 12 nghìn vật phẩm tuyên truyền phòng, chống thuốc lá nhập lậu

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Cục QLTT tỉnh Tiền Giang và Văn phòng đại diện British-American Tobacco Marketing (Singapore) Private Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống thuốc lá nhập lậu.

Từ ngày 09/10 đến ngày 19/10, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tiến hành tuyên truyền và cấp phát 11.980 vật phẩm gồm bình trà, gạt tàn thuốc, dĩa đựng thuốc, quẹt gas, ly thủy tinh cho 350 cơ sở kinh doanh thuốc lá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; trên đó đều có in ấn các thông tin về phòng, chống thuốc lá nhập lậu.

Công chức tuyên truyền, cấp phát vật phẩm cho cơ sở kinh doanh

Qua hoạt động này, giúp các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật, không vận chuyển, kinh doanh thuốc lá lậu và tiếp tay cho các đối tượng vi phạm; góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận