Chuyển giao 21.000 kg vỏ Trai tai tượng khổng lồ cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Mới đây, Cục QLTT Tiền Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao 21.000 kg vỏ Trai tai tượng khổng lồ (tên khoa học: Tridacna gigas) cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục và bảo tồn.
https://thuonghieucongluan.com.vn/chuyen-giao-21-000-kg-vo-trai-tai-tuong-khong-lo-cho-bao-tang-thien-nhien-viet-nam-a116800.html