Cục QLTT Tiền Giang tham gia kiểm tra dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 22/01/2020

Thực hiện Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang phối hợp với Đoàn kiểm tra do Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang chủ trì kiểm tra về công tác dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020
https://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/cuc-qltt-tien-giang-tham-gia-kiem-tra-du-tru-hang-hoa-thiet-yeu-phuc-vu-tet-nguyen-đan-canh-ty-2020-17692-801.html