Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024

Chiều ngày 17/01/2024, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024 tại Hội trường Cục.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Tiền Giang. Ông Huỳnh Văn Nguyện, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua và đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, góp ý vào dự thảo Văn kiện Hội nghị. Cụ thể, dự thảo các báo cáo năm 2023 về kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội nghị công chức; kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu; tổng kết phong trào thi đua; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023. Các đại biểu còn được nghe công khai tài chính cơ quan, tài chính công đoàn và thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024. Tất cả đại biểu dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung dự thảo được thông qua.

Đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận

Trong năm 2023, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; phát huy dân chủ; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Cơ quan và công đoàn thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã ký kết trong tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho con công đoàn viên dịp Lễ, Tết; tổ chức tham quan nghỉ mát, hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn... Kết quả, Cục và Công đoàn đều được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 ra mắt Hội nghị

Với tinh thần dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, nghiêm túc, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 với 07 thành viên công tác tại Văn phòng Cục, các Đội QLTT trực thuộc để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, xác minh theo tinh thần Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua; người đứng đầu cơ quan và Chủ tịch Công đoàn tiến hành ký kết giao ước thi đua. 100% đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024 để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Các tập thể được tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024 diễn ra nghiêm túc, đúng quy định theo tinh thần Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP. Trong năm 2024, tập thể cơ quan, đoàn thể Cục QLTT tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua.

Người đứng đầu cơ quan và Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2024

Đồng thời, tăng cường vai trò người đứng đầu, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ để công chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân….

Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận