Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều ngày 26/10/2023, người đứng đầu các Phòng, Đội QLTT trực thuộc tiến hành ký cam kết “Hai đi đầu, Ba cam kết” với Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang.

Nhìn lại sau gần 02 năm Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang ký cam kết với Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT và Trưởng các Phòng, Đội trưởng các Đội QLTT ký cam kết với Cục trưởng đã tạo được những nét chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện quán triệt thực hiện

các nội dung “Hai đi đầu, Ba cam kết”

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã phát huy được trách nhiệm gương mẫu, đi đầu trong công tác; thể hiện bản lĩnh, có trách nhiệm cao với công việc; tạo được động lực để tập thể cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm soát thị trường, thông tin, truyền thông, phối hợp, xây dựng lực lượng…

Trưởng các Phòng ký cam kết với Cục trưởng

Để tăng cường và nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong thời gian tới, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã ký cam kết với Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT và triển khai cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Cục ký cam kết với Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang.

Đội trưởng các Đội QLTT ký cam kết với Cục trưởng

Tại Hội nghị ký cam kết, Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện yêu cầu người đứng đầu các Phòng, Đội QLTT phải thực sự đi đầu, làm gương, cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện về tất cả các hoạt động của đơn vị. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của mình trong công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động, quyết liệt, sáng tạo, cùng xây dựng tập thể Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đoàn kết, thống nhất, chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận