Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Phó Cục trưởng

Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 10/10/2023, tất cả 03 Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đều đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí  Cao Thị Thúy An, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục QLTT; đồng chí Võ Trung Lập, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Thành phần ghi phiếu được triệu tập tham dự đầy đủ, gồm có Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Cục, Trưởng/Quyền Trưởng các Phòng, Đội trưởng các Đội QLTT và Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Ông Huỳnh Văn Nguyện, Cục trưởng, chủ trì Hội nghị quán triệt về mục đích, yêu cầu; phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm; thành phần ghi phiếu, tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm đối với 03 đồng chí là Phó Cục trưởng; riêng chức danh Cục trưởng được bổ nhiệm trong năm lấy phiếu nên không thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm.

Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện quán triệt mục đích, yêu cầu

của việc lấy phiếu tín nhiệm

Trước khi tổ chức Hội nghị ít nhất 15 ngày, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã gửi báo cáo, bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm cho các thành phần ghi phiếu để các đồng chí nghiên cứu.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục QLTT Trần Việt Hùng quán triệt một số

nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm

Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm chức danh Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang với sự chứng kiến của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục QLTT. Kết quả, tất cả 03 Phó Cục trưởng đều đạt mức độ tín nhiệm cao với tý lệ 100%.

Thành phần ghi phiếu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; các Kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và Cục QLTT tỉnh Tiền Giang.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu với sự chứng kiến của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục QLTT

Việc lấy phiếu trên tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Tuân thủ đúng mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm.

Qua đó, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức; giúp công chức “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận