Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong môi trường thương mại điện tử

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã triển khai một số quy định liên quan theo Luật Thương mại; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử và các văn bản khác liên quan

Ngày 07/7/2020, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong môi trường thương mại điện tử cho toàn thể công chức cơ quan.

Ông Nguyễn Văn Phước – Phó Cục trưởng triển khai

một số nội dung về thương mại điện tử

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã triển khai một số quy định liên quan theo Luật Thương mại; Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử và các văn bản khác liên quan đến hoạt động thương mại điện tử; hướng dẫn, thảo luận về cách thức nhận dạng vi phạm, việc thực hiện các thủ tục về thu thập, xử lý thông tin, bằng chứng, xác lập hồ sơ vụ việc để xử phạt vi phạm hành chính về thương mại điện tử.

Công chức tham gia thảo luận tại Hội nghị

Hội nghị giúp công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang nâng cao kiến thức, năng lực, rèn luyện kỹ năng phát hiện dấu hiệu vi phạm, có giải pháp cụ thể để thực hiện quy trình kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong môi trường thương mại điện tử đạt hiệu quả cao; giúp lực lượng QLTT tiến tới chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang