Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ngày 28-01, Sở Công thương Tiền Giang tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
http://www.thtg.vn/so-cong-thuong-tien-giang-kiem-tra-viec-du-tru-cung-ung-hang-hoa-tet/