Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Ngày 05/6/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho toàn thể công chức của Cục.

Ngày 05/6/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho toàn thể công chức của Cục.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đỗ Văn Phước, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, lần đầu tiên Chính phủ quy định cụ thể về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tác động trực tiếp đến người làm nhiệm vụthanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, nhất là người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có công chức Quản lý thị trường.

Ông Đỗ Văn Phước - Quyền Cục trưởng phát biểu chỉ đạo

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế triển khai những nội dung chính của Nghị định số 19/2020/NĐ-CPnhưvề phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; căn cứ, phương thức kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra; trình tự thủ tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, ban hành quyết định kiểm tra, kết luận kiểm tra, thực hiện kết luận kiểm tra.... Đặc biệt lưu ýcácquy định về hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hình thức kỷ luật tương ứng; trong đó các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP

Công chức tham dự hội nghị đã tích cực thảo luận, làm rõ hơn các quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP,nhất là quy định về hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quy định về việc xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm; giải pháp để nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức Quản lý thị trường khi thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, hạn chế các thiếu sót, vi phạm trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường yêu cầu các phòng, đội Quản lý thị trường trực thuộctiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP,tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức;nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang