Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 29/01/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho toàn thể công chức của Cục.

Thông tư số 54/2020/TT-BCT quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường và Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Thông tư số 54/2020/TT-BCT

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế đã triển khai các nội dung của Thông tư số 54/2020/TT-BCT, đồng thời, lưu ý những quy định quan trọng được sửa đổi, bổ sung như quy định về những việc công chức không được làm trong hoạt động công vụ; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; quy định ghi Sổ Nhật ký công tác; phạm vi kiểm tra nội bộ, nội dung kiểm tra nội bộ, thời gian thực hiện kiểm tra nội bộ… và các quy định bị bãi bỏ bởi Thông tư số 54/2020/TT-BCT.

Lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế triển khai Thông tư số 54/2020/TT-BCT

Công chức tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, làm rõ hơn các quy định của Thông tư số 54/2020TT-BCT, nhất là quy định về ghi Sổ Nhật ký công tác; trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ; 05 nhóm hành vi mà công chức không được làm trong hoạt động công vụ, các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa; quy định về việc xử lý công chức vi phạm… Các ý kiến thảo luận được lãnh đạo Cục Quản lý thị trường hướng dẫn, thống nhất thực hiện để đảm bảo theo quy định của Thông tư.

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang yêu cầu toàn thể công chức các phòng, đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ; nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận