Cục trưởng Cục QLTT Tiền Giang: Cán bộ cần tự nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong tuyên truyền

Ngày 29/10, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức tọa đàm Vận dụng công tác dân vận và phát huy dân chủ trong hoạt động tuyên truyền trực tiếp của công chức QLTT.
https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/cuc-truong-cuc-qltt-tien-giang-can-bo-can-tu-nang-cao-ky-nang-nghiep-vu-trong-tuyen-truyen-553156.html