Cục trưởng Cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 01,02,03,04,05

Ngày 15/9/2023, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã ban hành các Quyết định số 111,112,113,114,115/QĐ-QLTTTG về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu các Gói thầu lần lượt gồm: Gói số 01: Lắp đặt thiết bị phòng, cháy chữa cháy; Gói số 02: Sửa chữa hệ thống camera giám sát các Đội QLTT; Gói số 03: Mua sắm bàn làm việc; Gói số 04: Sửa chữa và lắp đặt nắp thùng xe ô tô chuyên dùng; Gói số 05: In tờ gấp tuyên truyền pháp luật, bìa hồ sơ vụ việc. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây

Gói số 01

Gói số 02

Gói số 03

Gói số 04

Gói số 05

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang