Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản

.
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang