Không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu dưới bất kỳ hình thức

.
Xem chi tiết tại đây