Lãnh đạo Tổng cục QLTT làm việc với Cục QLTT tỉnh Tiền Giang nhân dịp đầu năm mới 2024

Buổi làm việc diễn ra vào sáng ngày 19/02/2024 (tức mùng 10 Tết) tại Cục QLTT tỉnh Tiền Giang.

Đoàn công tác của Tổng cục QLTT do ông Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng cục trưởng cùng với ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ đến làm việc tại Cục QLTT tỉnh Tiền Giang.

Ông Huỳnh Văn Nguyện, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục trong 02 tháng đầu năm và những phương hướng trọng tâm 10 tháng cuối năm 2024.

Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện báo cáo tình hình hoạt động

của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục QLTT, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đặc điểm tình hình thực tế của địa phương; ngay từ đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc 15 chương trình, kế hoạch và 08 văn bản chỉ đạo, điều hành về thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp phát biểu

Trong gần 02 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tổ chức kiểm tra hơn 200 vụ, đạt 20% kế hoạch công tác năm, phát hiện vi phạm và xử lý gần 190 vụ, thu phạt hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 20% chỉ tiêu năm 2024. Đặc biệt, đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn tỉnh.

Trong những tháng tiếp theo của năm 2024, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tuyên truyền, truyền thông, xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh những công việc trọng tâm Cục QLTT tỉnh Tiền Giang cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; thực hiện hiệu quả công tác quản lý địa bàn; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Nam chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ để chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ; chú trọng nghiên cứu, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong môi trường thương mại điện tử; góp phần ổn định thị trường, xây dựng hình ảnh tốt đẹp, liêm chính, tinh nhuệ, hiện đại.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận