Phát hiện 01 trường hợp vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Chợ Gạo, Tiền Giang

Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý 01 Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực.

Thực hiện Kết luận thanh tra của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang; ngày 07/8/2023, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 6 kiểm tra đột xuất đối với 01 Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Đoàn kiểm tra xem xét các giấy tờ liên quan

Kết quả, Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp này có 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh (Giấy chứng nhận đủ điều kiện) đã hết hiệu lực.

Sau khi lập Biên bản vi phạm hành chính, ngày 11/8/2023 Đội QLTT số 6 chuyển hồ sơ trình Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp nêu trên về hành vi kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực với số tiền 55 triệu đồng.

Đội QLTT số 6
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận