Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm trong kinh doanh xăng dầu tại Tiền Giang

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã thanh tra chuyên ngành, kiểm tra 60 vụ, phát hiện và xử lý 27 vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu, thu phạt gần 1,3 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 100 triệu đồng.

Ngay từ đầu năm 2023, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 04/11/2022 của Bộ Công Thương việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và Công văn số 77/TCQLTT-CNV ngày 15/01/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Trong đó, tập trung thực hiện theo kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề, đột xuất về chất lượng, các điều kiện kinh doanh, thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định đối với mặt hàng này…

Hoạt động kiểm tra, đo bồn chứa xăng dầu tại cơ sở ở Tx. Cai Lậy

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2023, Cục đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra chuyên ngành, kiểm tra 60 doanh nghiệp xăng dầu, phát hiện vi phạm và xử lý 27 vụ, thu phạt gần 1,3 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm gần 100 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh xăng không đảm bảo chất lượng; giấy phép kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực; không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; ký hợp đồng đại lý xăng dầu với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện; không đăng ký/gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối; kinh doanh xăng dầu không đúng nội dung ghi trong giấy phép kinh doanh; vi phạm về huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường...

Hoạt động kiểm tra cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thị xã Gò Công

Thông qua hoạt động kiểm tra, công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các cơ sở nâng cao nhận thức, chấp hành đúng các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; góp phần hạn chế các trường hợp vi phạm.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận