Phê duyệt kết quả chỉ định thầu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Ngày 15/11/2023, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 2: "Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT" (Quyết định số 143) và Gói thầu số 3: "Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia" (Quyết định số 144)

Gói thầu số 2: Thông tin chi tiết xem Tại Đây

Gói thầu số 3: Thông tin chi tiết xem Tại Đây

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang