Phối hợp kiểm tra hàng hoá kinh doanh gửi qua đường bưu điện

Ngày 09/04, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang và Bưu điện tỉnh Tiền Giang ký kết kế hoạch phối hợp về việc kiểm tra, xử lý tình huống đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua đường bưu điện trên địa bàn tỉnh.
https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/phoi-hop-kiem-tra-hang-hoa-kinh-doanh-gui-qua-duong-buu-dien-583003.html