Tăng cường công tác phối hợp giữa Cục QLTT và Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Cục QLTT và Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã trao đổi, thống nhất những nội dung phối hợp trong thời gian tới và sẽ xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chiều ngày 24/5/2023, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp để thảo luận, trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Cục QLTT và Sở Công Thương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành Công Thương và địa phương.

Lãnh đạo Cục QLTT, Lãnh đạo các Phòng, Đội trưởng các Đội QLTT và Lãnh đạo Sở Công Thương, Trưởng các Phòng, Trung tâm thuộc Sở cùng tham dự cuộc họp.

Bà Phan Thị Thúy, Trưởng phòng Quản lý thương mại thảo luận

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Cục QLTT và Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang được thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức 05 Gian hàng 0 đồng, 03 Điểm bán hàng hóa thiết yếu, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh tại các chợ, cửa hàng tiện ích, vật tư y tế… góp phần cùng với địa phương vượt qua đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Q. Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp thảo luận

Song song đó, hai bên đã chủ động phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xăng dầu; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực xăng dầu, LPG, an toàn thực phẩm… nhất là phối hợp giám sát, làm việc với các doanh nghiệp xăng dầu, góp phần đảm bảo nguồn cung, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ, găm hàng trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Văn Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 3 thảo luận

Đồng thời, hai bên đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế của UBND tỉnh về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Giám đốc Sở Công Thương Lưu Văn Phi phát biểu

Tuy nhiên, hoạt động phối hợp trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một số lĩnh vực như hóa chất, LPG, dán nhãn năng lượng, thương mại điện tử… đôi lúc còn bị động, chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Do đó, hai bên đã trao đổi, thảo luận, thống nhất sẽ xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được giao; thực hiện tốt Quy chế của UBND tỉnh về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

Phó Cục trưởng phụ trách Đỗ Văn Phước phát biểu

Các nội dung dự kiến đưa vào Quy chế phối hợp như phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; tập trung các lĩnh vực xăng dầu, LPG, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử, hóa chất, dán nhãn năng lượng… Đảm bảo hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng lắp, chồng chéo; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận