Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của Cục trưởng

Ngày 03/10/2023, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang ban hành Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân 03 tháng cuối năm 2023 của Cục trưởng.
Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang