Thông báo các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải

Thông báo các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, để hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận khẩu trang vải, Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang thông báo một số doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải  (khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn). Danh sách các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải:

Xem chi tiết tại đây: Danh sách