Thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với Đội Quản lý thị trường số 4

Ngày 08/8/2023, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang ban hành Thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với Đội Quản lý thị trường số 4
Thông tin chi tiết xem tại đây
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang