Tiền Giang: Đội QLTT số 4 tổ chức hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức

Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Phước, Phụ trách Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang trực tiếp hướng dẫn cho tất cả công chức Đội về nghiệp vụ lấy mẫu và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực phân bón; vận dụng 06 quy trình khung, 17 Quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào thực tiễn công tác.

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Đội QLTT số 4 đã xây dựng kế hoạch và ngày 15/7/2022, tổ chức tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu phân bón cho công chức Đội.

Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Phước, Phụ trách Đội QLTT số 4 trực tiếp hướng dẫn lại cách lấy mẫu theo Tiêu chuẩn lấy mẫu phân bón TCVN 9486:2018, đánh giá kết quả theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 01-189:2019/BNNPTNT và trình tự, thủ tục xử lý, hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

Song song đó, thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ của Đội vào chiều ngày thứ Hai hàng tuần từ giữa tháng 6 đến nay, ông Nguyễn Văn Phước chủ trì triển khai, phổ biến lần lượt 06 Quy trình khung, 17 Quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Công chức Đội tích cực trao đổi, thảo luận để áp dụng thống nhất; trong đó, tập trung chủ yếu vào 02 Quy trình về kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính và quản lý địa bàn vì đây là các Quy trình cơ bản, rất quan trọng đối với hoạt động công vụ của công chức QLTT.

Việc tổ chức hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức là một trong những nội dung nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Đội trưởng Đội QLTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Đội QLTT số 4 tiếp tục thực hiện hướng dẫn cho công chức về nghiệp vụ kiểm tra, lấy mẫu và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Đội QLTT số 4
Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Bình luận