Tiền Giang: Cảnh báo về thủ đoạn gian lận trong ghi nhãn thực phẩm hiện nay

Qua thực tế công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường về an toàn thực phẩm trong thời gian qua, tình trạng gian lận về ghi nhãn thực phẩm dễ gây nhầm lẫn cho người mua. Do vậy, trước khi mua hàng người tiêu dùng cần xem kỹ những thông tin ghi trên nhãn hàng hóa để bảo vệ quyền lợi của mình.

Khi lựa chọn mua các loại thực phẩm, người mua thường dựa vào thành phần chất lượng chủ yếu và định lượng trong mỗi thành phần nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của mình. Do vậy, các sản phẩm trên thị trường luôn cạnh tranh về chất lượng để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người mua, những tiêu chí chất lượng luôn được chú trọng quảng bá và thông tin trên nhãn sản phẩm.

Theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm hiện nay thì việc tự công bố hoặc công bố sản phẩm thực phẩm khi đăng ký quy định chỉ ghi thành phần không bắt buộc, ghi chỉ tiêu định lượng theo thành phần. Đồng thời, quy định pháp luật về ghi nhãn thực phẩm cũng quy định ghi thành phần hoặc thành phần định lượng. Như vậy, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có quyền lựa chọn ghi thành phần không ghi định lượng hoặc ghi thành phần và định lượng trên nhãn sản phẩm.

Đội QLTT số 4 tuyên truyền về ghi nhãn hàng hóa

Chính vì điều đó, một số sản phẩm cạnh tranh không lành mạnh bằng cách lợi dụng chủ trương này khi thực hiện công bố sản phẩm, nghĩa là hồ sơ công bố ghi chỉ tiêu chất lượng là 100 và sai số là 25. Tuy nhiên, thực chất chỉ tiêu chất lượng chỉ là 75 vẫn hợp lệ về thủ tục đăng ký, nhưng thông tin ghi trên nhãn sản phẩm bán ra thị trường ghi chỉ tiêu chất lượng là 100 mà không cung cấp sai số 25 cho người mua biết.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm, trong khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra chất lượng sản phẩm thì cũng chỉ dừng lại ở việc xử phạt về ghi nhãn hàng hóa (ghi chỉ tiêu chất lượng không đúng với bản chất của hàng hóa) mà không xử phạt được vi phạm về hàng không đảm bảo chất lượng.

Trước thủ đoạn vi phạm nêu trên, khi lựa chọn hàng hóa người tiêu dùng cần xem kỹ thông tin ghi trên nhãn sản phẩm, có quyền yêu cầu người bán giải thích rõ thông tin ghi trên nhãn về sai số hoặc đề nghị cung cấp hồ sơ công bố để so sánh; đây là quyền của người tiêu dùng được quy định tại Điều 8 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đội QLTT số 4
Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Bình luận