Tiền Giang: Công chức đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023

Công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang hoàn thành xuất sắc kỳ kiểm tra, đạt khá, giỏi trở lên với gần 90% công chức đạt loại giỏi (trong đó, có hơn 65% đạt điểm tối đa); còn lại hơn 10% công chức đạt loại khá.

Sau thời gian ôn tập, trong ngày 27/9/2023 Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức cho 53 công chức thuộc các Phòng, Đội QLTT tham gia kiểm tra, đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ năm 2023 theo quy chế, kế hoạch của Tổng cục QLTT. Hoạt động kiểm tra, đánh giá được diễn ra nghiêm túc, khách quan, trung thực, dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổng cục QLTT và Ban Giám sát nội bộ của Cục.

Ban Giám sát nội bộ của Cục giám sát hoạt động kiểm tra của thí sinh

Trải qua 06 ca thi, kết quả có 47 công chức xếp loại giỏi (chiếm gần 90%); trong đó, có 31 công chức đạt điểm tối đa 60/60 điểm, 06 công chức xếp loại khá với điểm thấp nhất là 54 điểm (chiếm hơn 10%), không có trường hợp xếp loại trung bình hoặc không đạt. Đạt được kết quả này là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng cục QLTT, công tác điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Cục và sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của tất cả công chức tham gia kiểm tra.

Thông qua kỳ kiểm tra, giúp các công chức tự bồi dưỡng, trau dồi, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ thực tiễn. Kết quả kiểm tra, đánh giá này là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 đối với công chức.

Các thí sinh thực hiện bài kiểm tra, đánh giá

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng QLTT, từng bước xây dựng đội ngũ công chức QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận