Tiền Giang: Giao ban công tác xây dựng Đảng Cụm V lệ kỳ quý I năm 2023

Cuộc họp giao ban Cụm V lệ kỳ quý I được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Cục QLTT tỉnh Tiền Giang vào chiều ngày 24/3/2023.

Đại diện cấp ủy của 15 chi, đảng bộ cơ sở Cụm V tham dự cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cùng đồng chí Trương Hồ Phong, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối phụ trách Cụm tham dự và chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp giao ban Cụm

Trong quý I/2023, các chi, đảng bộ cơ sở Cụm V đã triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Cấp ủy đã xây dựng đưa vào thực hiện các Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh đạo đoàn thể; chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới...

Đ/c Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT phát biểu

Các chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023; lãnh đạo công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên... được ban hành và thực hiện kịp thời, đúng tiến độ.

Đại diện Chi bộ Tỉnh đoàn phát biểu

Nhìn chung, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong Cụm luôn quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Đại diện Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I; đề ra phương hướng trọng tâm quý II; nêu lên khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, góp ý dự thảo biểu điểm phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị năm 2023.

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

triển khai nhiệm vụ quý II/2023

Để triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng quý II, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tập trung rà soát, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao năm 2023; triển khai đầy đủ, toàn diện, đạt kết quả cao các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận