Tiền Giang: Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Sáng ngày 31/3/2023, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị kết nối tại trên 300 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã với gần 49 nghìn đại biểu là cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tham dự. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Hội trường Cục QLTT tỉnh Tiền Giang, đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục trực tiếp giám sát việc học tập của đảng viên, công chức, người lao động đơn vị. Các đồng chí Phó Cục trưởng tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ tức là: “dân là chủ và dân làm chủ; không thể có dân chủ nếu nhân dân không được làm chủ”, “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn”. Bác là người sáng lập ra Đảng, đứng đầu Đảng và là tấm gương sáng trong thực hành, phát huy dân chủ.

Đại hội XIII của Đảng xác định: Thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Như vậy, phát huy dân chủ là tiền đề, điều kiện, là một trong những nguyên tắc cốt lõi để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Để phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng dân chủ; phát huy dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phát huy dân chủ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

Đối với Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang, để triển khai thực hiện hiệu quả nội dung chuyên đề năm 2023, trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cục đã xây dựng kế hoạch, định hướng và yêu cầu các chi bộ trực thuộc có kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung cần học tập, tham luận, thảo luận hàng tháng về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao. Đảm bảo triển khai, phân tích sâu, cụ thể, rõ ràng từng nội dung để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, hiểu đúng, đủ ý nghĩa, nội dung chuyên đề.

Song song đó, Bí thư các chi bộ trực tiếp hướng dẫn cho đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình của Đảng bộ về “Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại”. Qua đó, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận