Tiền Giang: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công thương

Ngày 12/7/2023, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang và Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý nhà nước lĩnh vực công thương.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, hai bên thường xuyên trao đổi, tổ chức thống nhất trong phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý các hành vi vi phạm hành chính; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, báo cáo và thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389/TG)…

Cục QLTT và Sở Công Thương họp thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp

Các nội dung phối hợp tập trung vào công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính, phối hợp cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; xác minh tình tiết liên quan phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, ý kiến chuyên môn liên quan đến công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành. Tăng cường trao đổi, phối hợp công tác thông tin, tuyên tuyền phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, để thực hiện tốt hơn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, hai bên có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/TG.

Cục QLTT phối hợp Sở Công Thương kiểm tra hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2023

Hai bên tổ chức họp giao ban định kỳ để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế và thống nhất phương hướng, nội dung phối hợp thời gian tiếp theo.

Việc ký kết và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo sự gắn kết, kịp thời hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác, tránh trùng lặp, chồng chéo trong công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường hiệu quả của công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công thương và quản lý thị trường.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận