Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với UBND cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ QLTT

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với UBND cấp huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

Theo kế hoạch của Cục, lịch làm việc với UBND cấp huyện bắt đầu từ cuối tháng 3 đến tháng 4/2023. Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT tại địa bàn, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành 389/TG trực tiếp làm việc với Lãnh đạo UBND, đại diện các Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, đại diện các ngành chức năng tại địa phương như Công an, Chi cục Thuế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, các bên tiến hành đánh giá kết quả phối hợp trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin, kiểm tra, xử lý vi phạm, thực hiện công tác tuyên truyền… từ đầu năm 2022 đến nay. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa QLTT với các ngành chức năng tại địa phương được quan tâm thực hiện tốt. Đặc biệt, kịp thời phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, LPG, thực phẩm, phân bón, vật tư y tế…; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; góp phần ổn định thị trường.

Cục làm việc tại UBND Tp. Mỹ Tho

Đồng thời, qua làm việc các đơn vị phản ánh những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và đưa ra thảo luận, bàn bạc, thống nhất các giải pháp khắc phục, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Một trong những nội dung quan trọng là trao đổi các biện pháp tăng cường phối hợp theo Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do UBND tỉnh ban hành. Đảm bảo cơ chế thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389/TG nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tập trung chỉ đạo các Đội QLTT tích cực phối hợp, trao đổi, làm việc với địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thể hiện vai trò, dấu ấn của Đội QLTT trên địa bàn quản lý. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp thực hiện tốt tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, đáp ứng quy định về tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận