Tiền Giang: Nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chiều ngày 03/11/2023.

Đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang chủ trì Tọa đàm. Cùng tham dự Tọa đàm có Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục; đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục cùng với phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin.

Trong thời gian qua, tập thể cấp ủy, đảng viên Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài.

Đại biểu tham dự Tọa đàm

Việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quán triệt thực thường xuyên thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ hàng tháng. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình hành động của Đảng bộ Cục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện chi bộ trình bày tham luận

Tại Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tập trung chủ yếu vào 03 nội dung chính. Đó là, học tập hiệu quả chuyên đề hàng năm thông qua việc tham luận, trao đổi về giải pháp thực hiện của chi bộ, đảng viên với chủ đề cụ thể hàng tháng gắn với nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của chi bộ. Đồng thời, từng đảng viên đăng ký, thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm cơ sở xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các tiêu chí mô hình của Đảng bộ “Xây dựng lực lượng QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại”, chấm điểm hàng quý, năm và bình xét gương điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Trong buổi Tọa đàm, có 8/8 chi bộ chuẩn bị tham luận và có nhiều ý kiến của đảng viên thảo luận về những khó khăn, tồn tại, đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới.

Đảng viên trao đổi, thảo luận

Kết luận tại Tọa đàm, đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là quyền và nhiệm vụ của từng đảng viên. Do đó, phải xác định và tạo được chuyển biến rõ nét cả trong nhận thức và hành động của đảng viên; đề ra giải pháp phù hợp, hiệu quả để phấn đấu, rèn luyện. Đặc biệt, cần phát huy hơn nữa tính gương mẫu, đi đầu của cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ trong việc định hướng, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá kết quả học tập và làm theo của từng đảng viên gắn với công tác tự phê bình và phê bình, nhận diện đầy đủ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa.

Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước phát biểu chỉ đạo

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận