Tiền Giang: Phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác quản lý thị trường

Tại Hội nghị tổng kết năm 2022, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tiền Giang Đỗ Văn Phước nhấn mạnh “Người đứng đầu có vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng QLTT”.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 được Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức vào sáng ngày 29/12/2022. Hội nghị đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong năm 2022, rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại và đề ra giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2023.
Gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Năm 2022 là năm đầu tiên người đứng đầu cơ quan, đơn vị QLTT ký và thực hiện Bản cam kết “Hai đi đầu, Ba cam kết”, làm cơ sở để xem xét, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm. Theo đó, Cục trưởng, Trưởng các Phòng, Đội trưởng các Đội QLTT luôn gương mẫu, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng với tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước hết, luôn đi đầu, làm gương thực hiện quy định của Đảng, của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những việc công chức không được làm; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của Tổng cục QLTT; quyết liệt thực hiện và triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đơn vị.

Toàn thể công chức tham dự Hội nghị

Hai là, đi đầu, làm gương trong việc duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; tăng cường xử lý, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

Ba là, chỉ đạo, điều hành đơn vị được giao quản lý hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức được giao quản lý theo quy định của pháp luật về trách nhiệm đối với người đứng đầu trong thi hành công vụ.

Bốn là, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất hoạt động công vụ của đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm khắc những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Quản lý thị trường hoặc vi phạm pháp luật.

Năm là, không để xảy ra trường hợp công chức tại cơ quan, đơn vị vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022

Nhìn lại 01 năm hoạt động, tập thể Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, chủ động, linh hoạt xây dựng, triển khai thực hiện 37 kế hoạch, kết quả thực hiện đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Phó Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện tóm tắt báo cáo tổng kết năm 2022

Trong công tác thanh tra, kiểm tra thị trường đã thực hiện trên 1,1 nghìn vụ (vượt hơn 10% kế hoạch), phát hiện vi phạm và xử lý gần 770 vụ, thu nộp ngân sách trên 7 tỷ đồng (vượt 35% chỉ tiêu 2022). Những vụ việc vi phạm nổi bật được phát hiện tại Tiền Giang chủ yếu là buôn bán phân bón, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, giả về giá trị sử dụng, công dụng...

Đặc biệt, một những nỗ lực của toàn thể công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang là việc duy trì thường xuyên và tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh kể cả trong những ngày nghỉ, dịp Lễ, Tết; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý… Qua đó, đã góp phần không nhỏ trong việc ổn định thị trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT.

Công chức tham gia thảo luận

Ngoài ra, đã test nhanh giám sát chất lượng an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương tổng cộng 1 nghìn mẫu thực phẩm, đạt 100% kế hoạch (có 01 mẫu dương tính với hàn the, buộc tiêu hủy tại chỗ). Tích cực hỗ trợ các ngành chức năng trong tỉnh kiểm tra 825 vụ, phát hiện vi phạm 53 vụ.

Công tác thông tin, truyền thông là điểm nhấn nổi bật trong năm 2022, toàn Cục đã tuyên truyền trên 29 nghìn lượt; đăng trên Trang Thông tin điện tử của Cục 181 bài (vượt 50% chỉ tiêu 2022); trong đó, có 137 bài được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục QLTT (chiếm 76% tổng số bài viết). Thông qua đó, từng bước xây dựng, cung cấp thông tin, quảng bá về hình ảnh, những việc làm tích cực, tạo niềm tin của lực lượng QLTT đối với người dân.

Đối với các mặt công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, tổng hợp, pháp chế, ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/TG... đều thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả cao.

Phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu trong năm 2023

Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Quyền Cục trưởng Đỗ Văn Phước yêu cầu Trường các Phòng, Đội trưởng các Đội QLTT cần thấy được trách nhiệm của người đứng đầu và xác định “Đây là một trong những nhân tố quan trọng quyết định chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng QLTT”. Trong năm 2023, cần có kế hoạch cụ thể để tiếp tục thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả các nội dung “Hai đi đầu, Ba cam kết” đã ký kết với Cục trưởng.

Phải linh hoạt, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý công chức nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của công chức; chấn chỉnh ngôn phong, tác phong, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, văn hóa công sở trong thực thi công vụ.

Quyền Cục trưởng Đỗ Văn Phước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công vụ; thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ của QLTT nhất là hoạt động quản lý địa bàn; xây dựng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2023 về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, thông tin, truyền thông, tổ chức, xây dựng lực lượng, thực hiện các phong trào thi đua, ứng dụng công nghệ thông tin, vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389/TG trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… Phải nâng tầm trong công tác phối hợp với các Cục QLTT, với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và trong nội bộ từng Phòng, Đội.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trong thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; tập trung chỉ đạo phòng, chống 19 hành vi tiêu cực.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận