Tiền Giang: Tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản

Hội nghị tập huấn diễn ra vào ngày 01/3/2024 với sự tham dự của tất cả công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang. Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Phước trực tiếp triển khai, tập huấn cho công chức một số quy định pháp luật cần lưu ý trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản.

Trong đó, nhấn mạnh các yêu cầu đối với thức ăn trước khi lưu thông trên thị trường; điều kiện sản xuất, mua bán thức ăn; công bố thông tin sản phẩm; việc ghi nhãn thức ăn; nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn; quy định về chất chính trong thức ăn, chỉ tiêu chất lượng; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn có liên quan; về đánh giá chất lượng sau khi có kết quả thử nghiệm; trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý vi phạm và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng QLTT.

Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Phước tập huấn cho công chức

Công chức cũng được hướng dẫn chi tiết về việc lấy mẫu, cách thức xử lý kết quả thử nghiệm về chất lượng và vận dụng cụ thể các tình huống được đưa ra tại Hội nghị nhằm đảm bảo công chức hiểu rõ, nắm vững các quy định pháp luật và áp dụng đúng vào thực tế.

Công chức tham gia thảo luận tại Hội nghị

Trong phần thảo thuận, các công chức đã tích cực trao đổi, thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản. Tất cả các nội dung liên quan đều được Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng giải đáp, hướng dẫn cụ thể và thống nhất áp dụng trong toàn Cục.

Cục trưởng Huỳnh văn Nguyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện yêu cầu toàn thể công chức nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình, thực hiện đúng các quy định pháp luật. Cục trưởng cũng nhấn mạnh việc tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới; nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác cho công chức, hướng tới xây dựng lực lượng ngày càng “chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại”.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận