Tiền Giang: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công vụ năm 2024

Sáng ngày 19/01/2024, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với sự tham dự của toàn thể công chức Cục. Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tiến hành đánh giá những kết quả đạt được nổi bật trong năm 2023 toàn diện trên các mặt công tác; chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2024.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã chủ động, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Đã ban hành hơn 40 kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ.

Công chức tham dự Hội nghị

Về thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 03 vụ, phát hiện vi phạm và xử lý 03 vụ, thu phạt hơn 567 triệu đồng; kiểm tra gần 1,2 nghìn vụ, phát hiện và xử lý vi phạm gần 8,5 tỷ đồng (trong đó, số thu cao nhất chủ yếu ở các lĩnh vực xăng dầu, phân bón, hàng giả); tuyên truyền hơn 40 nghìn lượt; đăng trên Trang Thông tin điện tử Cục hơn 150 bài, có hơn 100 bài được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục. Nhìn chung tất cả các mặt công tác đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra từ 8% đến 152% chỉ tiêu, kế hoạch năm.

Đội trưởng Đội QLTT số 1 tham gia thảo luận

Bên cạnh đó, công tác phối hợp, hỗ trợ các ngành chức năng, xây dựng lực lượng, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389/TG đều đạt được kết quả khả quan. Công tác quy hoạch, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, thi đua, khen thưởng, kiểm tra hoạt động công vụ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức; Cục đã tổ chức 03 hội nghị tập huấn cho hơn 250 lượt đại biểu dự; tạo điều kiện cho hơn 110 lượt công chức tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Việc tham gia đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023 do Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức đạt kết quả cao với gần 90% công chức đạt loại giỏi (trong đó, có hơn 65% đạt điểm tối đa 60/60 điểm); chỉ có hơn 10% công chức đạt loại khá. Qua đó, giúp công chức nâng cao trình độ, năng lực công tác, kỹ năng xử lý công việc, giảm tối đa các thiếu sót, hạn chế.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2023 Cục QLTT tỉnh Tiền Giang được Tổng cục QLTT xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là sự nỗ lực, phấn đấu của cả tập thể Cục trong đó có vai trò của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT và tất cả công chức của Cục.

Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng

Đây là nội dung quan trọng luôn được tập thể Cục QLTT tỉnh Tiền Giang chú trọng thực hiện. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, các Phòng, Đội QLTT còn tập trung cho công tác phối hợp, hỗ trợ các Cục QLTT trong việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm; tham gia hỗ trợ nhiều Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong kiểm tra hơn 350 vụ, phát hiện vi phạm 09 vụ, xử lý 06 vụ, thu phạt 68 triệu đồng; tích cực hỗ trợ các ngành chức năng trong công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu phi...

Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp lưu ý

các nội dung liên quan đến xác lập hồ sơ vụ việc

Để nâng cao hiệu quả phối hợp với địa phương, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã thành lập các Đoàn công tác trực tiếp đến làm việc với Ủy ban nhân cấp huyện để nắm tình hình, trao đổi, chia sẻ thông tin, thống nhất các vấn đề liên quan trong công tác phối hợp của Đội QLTT trên địa bàn quản lý.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh hạn chế, tồn tại

Qua thảo luận, Hội nghị đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; nêu lên những hạn chế, tồn tại trong hoạt động kiểm tra, xác lập hồ sơ vụ việc, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện các nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Cục, các Phòng, Đội QLTT.

Đối với từng nội dung được đưa ra thảo luận, Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện giải đáp cụ thể, rõ ràng và định hướng cách thức, giải pháp để tập trung chấn chỉnh, khắc phục trong năm 2024 nhằm thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Năm 2024 - Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công vụ

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần có chuyển biến tích cực trong năm 2024.

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới cách nghĩ, cách làm; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Bản cam kết “Hai cam kết, Ba đi đầu”; tăng cường trách nhiệm của từng công chức; nâng tầm trong tham mưu, đề xuất, xử lý công việc theo hướng khoa học, đạt chất lượng.

Chú trọng triển khai, thực hiện hiệu quả tất cả các nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 đối với Cục, các Phòng, Đội QLTT. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhất là công tác quản lý địa bàn; chủ động nắm tình hình, thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin; nâng cao hiệu quả kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, thuốc lá, thực phẩm, LPG, thương mại điện tử, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...; góp phần bảo vệ và thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện phát biểu chỉ đạo

Tăng cường phối hợp, hỗ trợ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực thực thi công vụ cho công chức; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng nguyên tắc, thẩm quyền trong công tác cán bộ; thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công chức, người lao động; củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động công vụ; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát động, thực hiện hiệu quả tất cả các phong trào thi đua trong năm 2024.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận