Tiền Giang: Tham dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Vào các ngày 04 và 05/12/2023, toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày với 01 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và 0,5 ngày dành cho Tỉnh ủy triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Trong ngày 04/12/2023, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề:

(1) Chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt.

(2) Chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt.

(3) Chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

(4) Chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt.

Trong buổi sáng ngày 05/12/2023, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang thông qua dự thảo 04 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII giúp cho đảng viên, công chức, người lao động nắm vững những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, tính tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của Nghị quyết đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận