Tiền Giang: Tiêu hủy trên 1.900 tang vật vi phạm hành chính

Sáng 26-11, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.
http://www.baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202111/tien-giang-tieu-huy-tren-1900-tang-vat-vi-pham-hanh-chinh-939352/