Tiền Giang: Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính

Sáng ngày 27/10/2022, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể công chức Cục theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

TS. Kiều Dương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách – Pháp chế, Tổng cục QLTT được mời tham dự Hội nghị và trực tiếp tập huấn, hướng dẫn, lưu ý các vấn đề trọng tâm về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, ông Kiều Dương hướng dẫn thực hiện các quy định trong lập biên bản kiểm tra, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của QLTT, xác định hành vi vi phạm, xác lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính, nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

Quyền Cục trưởng Đỗ Văn Phước phổ biến những nội dung chính của Hội nghị

Đặc biệt, lưu ý về xử phạt vi phạm vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực cụ thể trong kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xăng dầu, mỹ phẩm…

TS. Kiều Dương lưu ý các vấn đề về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính

Đối với từng khó khăn, vướng mắc của công chức trong việc thực hiện quy trình hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng văn bản quy phạm pháp luật liên quan tại Hội nghị đều được ông Kiều Dương giải đáp, hướng dẫn cụ thể, thấu đáo, giúp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hạn chế.

Công chức tham gia thảo luận

Từ đầu năm 2022 đến nay, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 04 Hội nghị tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, giúp công chức từng bước nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thực thi công vụ.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận