Tiền Giang: Tuyên truyền các quy định về khuyến mại và cảnh báo vi phạm về thuốc lá điếu nhập lậu

Từ tháng 9/2022 đến nay, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tuyên truyền, phát 10.000 tờ gấp “Một số quy định pháp luật về khuyến mại”, dán 6.300 tờ áp phích cảnh báo về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Khuyến mại là hoạt động thường thấy tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, cơ sở kinh doanh… nhằm thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn. Do đó, để góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân có liên quan đối với lĩnh vực này, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã biên soạn, tuyên truyền, phát 10.000 tờ gấp “Một số quy định pháp luật về khuyến mại” cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung tuyên truyền đến người dân một số quy định chung về khuyến mại; các hình thức khuyến mại; quyền và nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại; thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại và mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm về khuyến mại.

Đội QLTT số 3 tuyên truyền, phát tờ gấp cho cơ sở kinh doanh tại thị xã Cai Lậy

Cùng với 10.000 tờ gấp “Một số quy định pháp luật về thương mại điện tử” được tuyên truyền trong quý II năm 2022, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành việc tuyên truyền 20.000 tờ gấp theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Cục.

Đội QLTT số 6 tuyên truyền, phát tờ gấp cho cơ sở kinh doanh tại huyện Châu Thành

Ngoài ra, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền chống thuốc lá điếu nhập lậu năm 2022 của Tổng cục QLTT với Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tuyên truyền, dán 6.300 tờ áp phích cảnh báo về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu tại các địa điểm kinh doanh thuốc lá.

Đội QLTT số 1 dán áp phích cảnh báo thuốc lá tại thành phố Mỹ Tho

Việc phát tờ gấp, dán áp phích đảm bảo đúng đối tượng, mục đích tuyên truyền, không gây cản trở, phiền hà cho cơ sở kinh doanh và người dân. Trong quá trình thực hiện, công chức tuyên truyền, phổ biến kết hợp với hướng dẫn, giải thích cụ thể về các quy định liên quan để người dân nắm rõ hơn, qua đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế vi phạm xảy ra.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận