Tiền Giang: Tuyên truyền, phát 10.000 tờ gấp quy định pháp luật về thương mại điện tử

Triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã biên soạn, in 10.000 tờ gấp “Một số quy định pháp luật về thương mại điện tử” để phát cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, thương mại điện tử ngày càng phát triển và đang dần trở thành kênh kinh doanh, mua bán hàng hóa được nhiều người ưa chuộng nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; bởi những tiện ích về không gian, thời gian, chi phí mà nó mang lại. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử thì nhiều tổ chức, cá nhân cũng lợi dụng hình thức kinh doanh này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hoạt động tuyên truyền, phát tờ gấp cho cơ sở kinh doanh tại thị xã Gò Công

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử, góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân có liên quan; Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã biên soạn nội dung, in và phát 10.000 tờ gấp “Một số quy định pháp luật về thương mại điện tử” từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022.

Hoạt động tuyên truyền, phát tờ gấp cho cơ sở kinh doanh tại thị xã Cai Lậy

Nội dung tuyên truyền một số quy định trong lĩnh vực thương mại điện tử theo các Nghị định của Chính phủ số 52/2013/NĐ-CP, số 85/2021/NĐ-CP, số 98/2020/NĐ-CP, số 17/2022/NĐ-CP. Cụ thể, về điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử; mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm về thương mại điện tử...

Ngoài ra, trong tờ gấp cũng cung cấp đầy đủ các thông tin của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang (địa chỉ, số điện thoại, số fax, website) để tiếp nhận các ý kiến thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân khi cần.

Hoạt động tuyên truyền, phát tờ gấp cho cơ sở kinh doanh tại huyện Chợ Gạo

Hoạt động tuyên truyền, phát tờ gấp đảm bảo đúng đối tượng, mục đích tuyên truyền, không gây cản trở, phiền hà cho người dân. Trong quá trình phát tờ gấp, công chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích đầy đủ, cụ thể về các quy định liên quan trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Hoạt động tuyên truyền, phát tờ gấp cho cơ sở kinh doanh tại huyện Cái Bè

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Bình luận