Tiền Giang: Tuyên truyền, phát 15.000 tờ gấp “Một số quy định pháp luật về hàng giả”

Triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã biên soạn, in 15.000 tờ gấp “Một số quy định pháp luật về hàng giả” để tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, hàng giả, hàng nhái đang trở thành vấn nạn của xã hội, các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện; không chỉ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế mà còn giảm uy tín của doanh nghiệp làm ăn chân chính và gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng giả, góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân có liên quan; Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã biên soạn nội dung, in và phát 15.000 tờ gấp “Một số quy định pháp luật về hàng giả” cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền, phát tờ gấp cho cơ sở kinh doanh tại thị xã Cai Lậy

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật về các loại hàng giả theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022); quy định xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm về hàng giả; tác hại của hàng giả, cách thức nhận biết hàng giả và một số khuyến cáo đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Đại diện cơ sở kinh doanh tại huyện Tân Phước được công chức tuyên truyền

các quy định pháp luật về hàng giả

Ngoài ra, các thông tin của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang (địa chỉ, số điện thoại, số fax, website) được cung cấp đầy đủ trong nội dung tờ gấp để người dân liên hệ khi cần giải đáp các ý kiến thắc mắc, phản ánh, kiến nghị.

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang cũng phối hợp, chuyển 2.000 tờ gấp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và 2.000 tờ gấp đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang để tuyên truyền, phát cho các đối tượng liên quan. Còn lại 11.000 tờ do các Đội QLTT trực tiếp tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn quản lý trong quý III/2023.

Hoạt động tuyên truyền, phát tờ gấp cho cơ sở kinh doanh tại huyện Cái Bè

Công tác tuyên truyền, phát tờ gấp đảm bảo đúng đối tượng, mục đích tuyên truyền, không gây cản trở, phiền hà cho người dân. Trong quá trình thực hiện, công chức tuyên truyền, phổ biến kết hợp với hướng dẫn, giải thích cụ thể về các quy định liên quan để người dân nắm rõ hơn; qua đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế vi phạm xảy ra.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận