Tổ chức kiểm tra 02 vựa mua bán trái cây tại Cái Bè, Tiền Giang

Đội trưởng Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã xử phạt 02 cơ sở này do vi phạm quy định về biển hiệu số tiền 30 triệu đồng.

Sau thời gian đã cho các cơ sở kinh doanh mua bán trái cây trên đia bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ký cam kết vào tháng 6/2023 về đảm bảo điều kiện kinh doanh, sử dụng phương tiện đo, ghi biển hiệu đầy đủ và thực hiện đúng quy định về môi trường. Đội QLTT số 5 tiến hành giám sát, phát hiện 02 Công ty có dấu hiệu vi phạm nên vào ngày 18/01/2024, Đội đột xuất kiểm tra tại 02 cơ sơ này.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra xác định cả 02 Công ty này không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định trong lĩnh vực quảng cáo.

Qua thẩm tra, xác minh thông tin, lập Biên bản vi phạm hành chính và ngày 22/01/2024, Đội trưởng Đội QLTT số 5 đã xử phạt đối với 02 Công ty về hành vi vi phạm nêu trên tổng cộng 30 triệu dồng.

Đồng thời, buộc các Công ty này tháo dỡ biển hiện theo quy định. Đến thời điểm này, các cơ sở đã nộp tiền phạt và thực hiện xong biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đội QLTT số 5
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận