Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ 8 trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 20/7/2022, Chi bộ 8 trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục; Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên Chi bộ 8 (là những đảng viên đang công tác tại các Phòng Thanh tra – Pháp chế, Nghiệp vụ - Tổng hợp và 02 Phó Cục trưởng, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang).

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang, tập thể Chi bộ 8 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Hàng năm, chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 08 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 01 đảng viên mới.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Các báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Bí thư chi bộ thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, dân chủ, khách quan, bảo đảm các quy định của Đảng, Đại hội Chi bộ 8 lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí tái đắc cử các chức danh Bí thư: đồng chí Trương Hữu Toàn, Phó Bí thư: đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Chi ủy viên: đồng chí Nguyễn Quốc Định.

Chi ủy Chi bộ 8 nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ 8 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, đề nghị cấp ủy khóa mới làm tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của chi bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Kết thúc Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Phước cùng với đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ trì cuộc họp thảo luận, rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đúng theo quy định.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Bình luận