Tọa đàm “Vận dụng công tác dân vận và phát huy dân chủ trong hoạt động tuyên truyền trực tiếp của công chức QLTT”

Ngày 29/10/2020, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Tọa đàm “Vận dụng công tác dân vận và phát huy dân chủ trong hoạt động tuyên truyền trực tiếp của công chức QLTT”.

Tham dự có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang chủ trì Tọa đàm.

Đảng viên tham luận

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe đại diện các chi bộ trình bày 04 tham luận với ba nội dung về vận dụng công tác dân vận và phát huy dân chủ trong hoạt động tuyên truyền trực tiếp thông qua công tác quản lý địa bàn; thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong phần trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, đồng thời đưa ra giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm vận dụng linh hoạt, hiệu quả công tác dân vận và phát huy dân chủ vào hoạt động tuyên truyền trực tiếp của công chức QLTT.

Đảng viên phát biểu ý kiến

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Võ Văn Dũng ghi nhận những kết quả đạt được trong việc lựa chọn chủ đề, chuẩn bị và tổ chức Tọa đàm của Đảng ủy Cục. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tuyên truyền trực tiếp rất khó, đòi hỏi người làm công tác này phải thường xuyên rèn luyện kỹ năng nói, thuyết phục. Việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa cơ quan đảng, chính quyền và đoàn thể.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu

Tiếp thu ý kiến của Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, đồng chí Đỗ Văn Phước đánh giá, rút kinh nghiệm, lưu ý một số nội dung về tổ chức Tọa đàm trong thời gian tới. Tất cả đảng viên, công chức cần tiếp tục rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của Tổng cục Quản lý thị trường trong giai đoạn hiện nay là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.

Bí thư Đảng ủy phát biểu

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận