Tọa đàm “Vận dụng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng Đảng bộ và cơ quan Cục QLTT trong sạch, vững mạnh”

Ngày 22/9/2020, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Tọa đàm “Vận dụng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng Đảng bộ và cơ quan Cục QLTT trong sạch, vững mạnh”. Tham dự có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục chủ trì Tọa đàm.

Đảng viên tham luận

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe đại diện các chi bộ trình bày 4/8 tham luận đã được chuẩn bị đối với hai nội dung về tổ chức quán triệt hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức nhất là việc thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm; tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao vai trò của đảng viên trong việc xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã nêu lên những hạn chế, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giúp xây dựng chi bộ, đảng bộ và cơ quan đoàn kết, thống nhất.

Đảng viên phát biểu ý kiến

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Võ Văn Dũng chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được qua Tọa đàm. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới cấp ủy, đảng viên Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu; tự phê và phê bình phải được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Trong đó, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy nhất là người đứng đầu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu

Đồng chí Đỗ Văn Phước tiếp thu ý kiến của Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; tổng kết, rút kinh nghiệm, thống nhất thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Đảng ủy phát biểu

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận