Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021)

.
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang