Thư viện video

Lô đầu cá hồi nhập khẩu thiếu nhãn phụ tiến Việt
  12/10/2021 0

Hàng hóa nhập khẩu không có nhãn phụ bằng tiếng Việt

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
  05/08/2021 22

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Cục Quản lý thị trường Tiền Giang kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
  04/05/2021 46

Cục Quản lý thị trường Tiền Giang kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Cục QLTT và Bưu điện tỉnh Tiền Giang
  15/04/2021 73

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Cục QLTT và Bưu điện tỉnh Tiền Giang

Dễ dàng mua, bán mỹ phẩm giả, nhái
  17/03/2021 68

Dễ dàng mua, bán mỹ phẩm giả, nhái