Cần phối hợp tốt trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sáng 20-1, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tiền Giang (BCĐ 389/TG) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
https://tiengiang.dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/can-co-su-phoi-hop-chat-che-cua-cac-nganh-chuc-nang-trong-cong-tac-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia-28166-5009.html