Chủ động, linh hoạt hoàn thành tốt "mục tiêu kép"

(ABO) Khép lại năm 2021 với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với nỗ lực không ngừng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành.
http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202206/cuc-quan-ly-thi-truong-tinh-tien-giang-chu-dong-linh-hoat-hoan-thanh-tot-muc-tieu-kep-953140/index.htm
Báo Ắp Bắc